Saksnr: 2023/3
Vedtak: 20.10.2023

Inditex Norge AS

Saken gjelder krav om informasjon om bruken av syntetiske fiber i klær fra kleskjeden Zara.

Klagers henvendelse med krav om informasjon var ikke besvart av virksomheten.

Nemnda kom til at spørsmål om bruk av syntetiske fiber i klær er miljøinformasjon.

Virksomheten ble pålagt å gi informasjon om antall tonn klær laget av syntetiske fibre og som prosent av hele klesproduksjonen, antall tonn klær laget av resirkulert materiale, inkludert blandete fiber, og bruk av resirkulerte plastflasker, samt estimat over utslipp av mikroplast fra produksjonen. Videre ble virksomheten pålagt å gi informasjon om de har en bærekraftspolicy som sier noe om bruk av syntetisk fiber, og hvordan unngå grønnvasking, retningslinjer for å minimere mikroplast, plan for å redusere bruk av syntetiske fibre, og retningslinjer og mål for å hindre utslipp av mikroplast ved produksjon og hindre at tekstilarbeidere blir utsatt for mikroplast, om virksomheten har kontroll over hva som skjer med klærne i avhendingsfasen og en ordning for innsamling av klær i butikkene, hvor mye som er innlevert via denne, hvor stor andel av dette som var laget av syntetiske fiber og hva som skjer med disse klærne.