Personvernerklæring for Klagenemnda for miljøinformasjon


Behandlingsansvarlig

Klagenemnda for miljøinformasjon v/leder er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger på klagenemndas nettsider, i forbindelse med oversendelse av vedtak til publisering og ved intern kommunikasjon innad i nemnda.

Miljødirektoratet utøver sekretariatet for Klagenemnda for miljøinformasjon. Miljødirektoratets administrative systemer arkiv Ephorte og Elements, Microsoft outlook e-post og Sharepoint benyttes i saksbehandlingen.

Miljødirektorateter behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg i Miljødirektoratet sine saksbehandlings- og arkivsystemer.

Miljødirektoratets personvernerklæringen gir informasjon om behandling av personopplysninger i direktoratets administrative systemer.

Kontaktinformasjonen til Miljødirektoratet er:
Postadresse: Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim, e-post: post@miljodir.no, Telefon: +47 7358 0500

Behandlingsgrunnlag/hvorfor behandler vi personopplysninger?

Formålet med behandling av personopplysninger er gjennomføring av oppgavene til Klagenemnda for miljøinformasjon. Behandlingsgrunnlaget er utøving av offentlig myndighet og utføre en oppgave i allmenhetens interesse, jf. EUs Personvernforordningen art 6 e).

Miljødirektoratet og klagenemnda behandler personopplysninger som er gitt til nemnda i forbindelse med klager. Det blir ikke innhentet personopplysninger fra tredjepart utover kontaktinformasjon som adresse o.l. fra Folkeregisteret.

Miljødirektoratet behandler personopplysningene for å oppfylle lovpålagte oppgaver etter bl.a. personopplysningslov, forvaltningslov, offentlighetslov og arkivlov.

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Sekretariatet i Miljødirektoratet oversender saksdokumenter, innstillinger og utkast til vedtak til medlemmene i klagenemnda pr. e-post. Dersom dokumentene inneholder taushetsbelagte opplysninger eller særlige kategorier personopplysninger etter EUs personvernforordning artikkel 9 (sensitive personopplysninger), vil sekretariatet sladde opplysningene før saksdokumentene oversendes til nemndsmedlemmene. Opplysningene deles i nemndsmøtet hvor saken behandles dersom de har betydning for saken.

Særskilt om behandling av personopplysninger på klagenemndas hjemmeside og ved publisering av vedtak

Klagenemndas vedtak publiseres på klagenemndas hjemmeside. I tillegg sendes vedtakene til Lovdata Pro og Gyldendal Rettsdata for publisering. I vedtakene som kan lastes ned fra hjemmesiden, samt Lovdata Pro og Gyldendal Rettsdata, fremgår navn og kontaktinformasjon for klager og innklagede virksomhet. Vedtakene kan også inneholde personnavn på personer som er representanter for organisasjoner eller virksomheter som vedtakene gjelder.

Vedtakene som publiseres vil ikke inneholde taushetsbelagte opplysninger eller særlige kategorier personopplysninger etter EUs personvernforordning artikkel 9 (sensitive personopplysninger).

Parter i en sak for klagenemnda informeres om at vedtakene vil bli publisert på nevnte steder samtidig som det gis underretning om klagenemndas vedtak. Dersom parter ber om det, blir vedtaket anonymisert gjennom at personnavn fjernes før publisering.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Cookies er knyttet til IP-adressen din, og er ikke knyttet til andre personlige opplysninger. Miljøklagenemnda bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om, og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om, og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler på nettvett.no.

  • Nødvendige informasjonskapsler: Vi bruker informasjonskapsler til å huske valg du har gjort på nettstedet og for å øke brukervennligheten. Disse slettes ikke etter endt besøk. Dette gjør at fremtidig besøk på nettsiden vil være raskere og mer tilpasset den besøkende. Uten disse kan vi ikke garantere at all funksjonalitet på nettstedet fungerer som den skal.
  • Sesjonsavhengige informasjonskapsler: Disse brukes blant annet for å registrere at en besøkende er inne på nettsiden. Disse slettes etter endt besøk.
  • Tredjeparts informasjonkapsler: Dette er informasjonskapsler fra et annet domene. Disse brukes blant annet for å innhente besøksstatistikk for å kunne forbedre brukeropplevelsen av nettstedet. Google Analytics er er tredjepart som Miljøklagenemnda benytter.

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Du har rett til å få opplyst fra Miljøklagenemnda hvilke personopplysninger som Miljøklagenemnda har registrert om deg. Dersom de er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du kreve at opplysningene rettes eller slettes i samsvar med gjeldende lovgivning.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg, kan du sende en henvendelse på e-post til klagenemndas personvernombud.

Klager

Eventuelle klager på Klagenemnda for miljøinformasjon eller Miljødirektoratet sin behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no

Personvernombud

Sekretariatsleder Hege Langeland er personvernombud for nemndas behandlinger av personopplysninger. E-post: post@miljoklagenemnda.no . Personvernombudet svarer på din henvendelse om personvern så raskt som mulig og senest innen 30 dager.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, vil personvernerklæringen bli oppdatert i tråd med dette.