Saksnr: 2022/14
Vedtak: 18.12.2022

Hennes og Mauritz

Klagen gjaldt krav om informasjon om omfang av overskuddsklær, dvs. klær som virksomheten ikke får solgt i sine kanaler over tid, og hva som skjer med slike klær fra virksomheten.

Nemnda kom til at spørsmål om overskuddsklær generelt er miljøinformasjon, men foretok en konkret vurdering av om de enkelte spørsmål som var stilt er miljøinformasjon som det er plikt til å utlevere etter miljøinformasjonsloven § 16.

Virksomheten hadde besvart noen av spørsmålene fra klager. Nemnda kom til at virksomheten pliktet å gi informasjon om omtrent hvor mange tonn overflødige tekstiler virksomheten hadde fra det norske markedet i årene 2019, 2020 og 2021, og anslagsvis, hvor mange tonn av de usolgte tekstilene som er returvarer.