Alle har rett til miljøinformasjon fra offentlige og private virksomheter.

Miljøinformasjonsloven gir enhver rett til å få informasjon fra virksomheter om deres miljøpåvirkning. Formålet er å gjøre det enklere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, verne seg selv mot helse- og miljøskade og i stand til å påvirke beslutninger om miljøet. Dersom en virksomhet ikke oppfyller plikten til å gi miljøinformasjon, kan du klage til Klagenemnda for miljøinformasjon.

Send inn klage

Her kan du se hvordan du går frem for å sende inn en klage eller lese ofte stilte spørsmål.

Se alle vedtak og saker

Søkbar liste over alle vedtak
og innmeldte saker.